Linkajánló
Bemutatkozás
Könyvek
     A végső valóság
     A tudatalatti tízparancsolata
     Gyógyító meditáció
     Többszintű Gyógyulás
     Mesterkurzus sorozat kötetei
Orvostudomány és ezotéria
Fehér Sas Páholy
     Működése
     Kiadványok
     Épül az új...
GYÓGYÍTÁS-IDŐPONTKÉRÉS
Világkép magazin
Cikkek, gondolatok
Előadások
Könyvvásárlás
Videók
Interjúk
 
Bemutatkozás

 

 Tisztelt Látogató!

Talán kevesen feltételezik az olyan íróról, aki  könyveiben ún. "ezoterikus" témákkal foglalkozik, hogy civil foglalkozását tekintve út- és hídépítő mérnök. Tény, hogy a "materializmus" szellemében nőttem fel, és  sokáig eszembe sem jutott  feltételezni, hogy mindaz a tudás, amivel szüleim és derék tanáraim útnak indítottak, alapjaiban sántít. Anyagelvű, mérnöki gondolkodásomat azonban akkor sem adtam fel, amikor tapasztalati úton találkoztam a  materialista szemléletet cáfoló olyan jelenségekkel, mint a telepátia, telekinézia és a hipnózis. Módszeresen és körültekintően kezdtem vizsgálni  és rendszerezni  a rendelkezésünkre álló kísérleti eredményeket, tudományos elméleteket és bizonyos "halálközeli élmények"-ből származó beszámolókat.  Több tudományág  eredményeinek (fizika, matematika, orvostudomány, agykutatás, pszichológia, evolúciós elméletek) összevetése után olyan következtetésekre jutottam, amelyek egyértelműen cáfolják azt az elképzelést, miszerint az ember pusztán anyagi lény, és halálával számára minden véget ér.
Csak éppen továbbra sem értettem, hogy a világ miként működik?
A nagy felismerésre, azaz a felismerések sorozatára csak később, kb. harminchat éves koromban került sor. Az univerzum működésével kapcsolatos, talán megfelelő módon feltett és felhalmozódott kérdéseimre szinte egyszerre zúdult rám a sok válasz. Abban a pillanatban úgy éreztem, mindent értek, mindent átlátok, és a világ nem is működhet másképp. Csak azon csodálkoztam, hogy ha minden valóban ilyen egyszerű, akkor az emberek erre eddig hogy nem jöttek rá?
Azután - mintegy visszazuhanva a hétköznapi valóságba - iskolai tanulmányaim alapján megpróbáltam léket ütni saját felismeréseim hajóján, Nem sok sikerrel. Bármihez nyúltam, úgy tűnt, tökéletesen illeszkedik egy olyan világképbe, ahol az ember nem csak fizikai lény, hanem egyben energialény is, és ahol a születés előtti élet, a halál utáni élet és az egész univerzum minden részletére kiterjedő gondos tervezés nem hit kérdése, hanem fizikai törvényekkel és kísérletekkel alátámasztható tény.
Ezért most olyan világba hívom meg Önt, amely minden bizonnyal meglepetések egész sorozatával szolgál, mint ahogy szolgált azok számára is, akik megtiszteltek azzal, hogy A végső valóság c. könyvemről  írjanak e honlapon is közzétehető néhány sort.
Egy valami most már bizonyos számomra: aki magyarul gondolkodik, az másként gondolkodik, másként látja és értelmezi az összefüggéseket.
A fent említett könyvet ugyanis először Svédországban, svéd nyelven adtam ki. A könyv első részében a materialista tudomány nyomdokain haladva sikerült cáfolnom a materializmus "hittételeit", míg a második részben az ezoterikus ismereteknek és a vallásos világképnek a fizika törvényeivel való összhangjáról, tökéletes egybeeséséről esik szó.  A könyvről egyetlen kritika jelent meg egy svéd újságban, amelynek lényege az alábbi mondatban foglalható össze:
"A könyv első része oly mértékben különbözik a második részétől, hogy feltételezhető, miszerint a szerzője szkizofrén."
A magyar olvasóközönség - nem kis örömömre - egészen másképp reagált. Ezt igazolja talán, hogy "A végső valóság"-ból eddig 100.000 példány talált gazdára, és mindössze ketten akadtak, akik vehemensen ellenezték a tartalmát. Mindkettőjük írásban elismerte, hogy a könyvet nem olvasták, és nem is hajlandók elolvasni. Egy napon talán közzéteszem a leveleiket. :-)

Most pedig arra kérem, lépjen be egy olyan új világba, amelyben a józan ész és a szeretet uralkodik, mert ezekre ma igencsak nagy szükség van.                                                                      
 Balogh Béla
                                                         Budapest, 2012.03.28.